CUT AL-15

ART OIL CUT AL-15, korozyon önleyici katıklar, iyi rafine edilmiş baz yağlar, EP katkıları (aşırı basınç katkıları), antioksidanlar ile formüle edilen alüminyum kesme yağıdır.

Ambalaj Boyutları:
20L
60L
200L
Güvenlik Bilgi Formu Teknik Bilgi Formu
Güvenlik Bilgi Formu Teknik Bilgi Formu