MOTOR YAĞINI BU KADAR ÖNEMLİ KILAN ÖZELLİK NEDİR?

Motor yağı aracınızın hareketli parçalarını yağlayarak koruyucu bir kalkan görevi oluşturmaktadır. Bu şekilde motorda aşınmayı ve sürtünmeyi azaltıp motorun aşırı ısınmasını ve kirlilik oluşumunu engellemektedir. 

MOTOR YAĞININ KİRLİ GÖRÜNMESİ NORMAL Mİ?

Motor yağının en önemli özelliklerinden birisi motoru temizlemesidir. Kaliteli bir motor yağı, içerdiği üstün nitelikli katıklar sayesinde motor aksamlarında meydana gelen kurum parçalarını bünyesine alarak metal yüzeylerle etkileşimini engellemektedir. Bundan dolayı motor yağı da kirli gözükmektedir. Ancak kirli görünen motor yağı görevini tam anlamıyla yapıyor demektir.

NE SIKLIKLA YAĞ DEĞİŞTİRMELİYİZ?

Düzenli olarak değiştirilen yağ, motorunuzun korunmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Motorun yağ değişimi araç üreticilerinin belirtmiş olduğu kilometre ve süreye bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.

YAĞ EKSİLTME SEBEBİ NEDİR?

Gelişen yeni teknolojiyle birlikte üretilen modern motorlarda metal aksamlar birbirine oldukça yakın olucak şekilde dizayn edilmiştir. Metal parçaların birbirine yakın olması ise, yağın yıpranmasına dolayısıyla eksilmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda motorun uzun sürede yüksek devirde çalışması, pistonların zamanla gevşemesi, subaplar ve sistemdeki diğer elemanların zarar görmesi ve yanlış yağ kullanımı da motorda yağ eksiltmesine neden olabilecek unsurlardandır.

YAĞ PERFORMANSI VE API SINIFLANDIRMASI NEYİ İFADE EDER?

Ürün ambalajı üzerinde yer alan API ve ACEA ifadeleri yağ performansını göstermektedir. A3 binek, B3 dizel hafif ticari araç ve E4 ağır ticari araçların ACEA performans sınıfını belirtirken, benzinli sınıfta SL, dizel sınıfta ise CI-4 en üst API performans seviyesini ifade etmektedir. API sınıflandırması aracın hizmet verdiği sınıfa göre yapılmaktadır. S ve C sınıflandırmanın yanına konan harfler perfromans standartlarını ifade eder. Alfabenin sonuna doğru harfler eklendikçe, daha yüksek performans seviyelerine çıkıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin, araç performansı SF ise bunun üst performansı olan SG veya SH kullanılabilir. Ancak alt performansta kalan SE veya SD kullanılmamalıdır.

SENTETİK MOTOR YAĞI MİNERAL YAĞDAN ÜSTÜN MÜ?

Sentetik yağlar, mineral yağlarla kıyaslandığında daha fazla rafine baz yağlar içerdiği için, motorda olağanüstü koruma ve yüksek performans sağlar. Sentetik motor yağları, motoru uzun yıllar yüksek  performansta tuttası için aşınmayı önleme, motoru temizleme, kolay dolaşım, akışkanlığı koruma, paslanmayı önleme ve sürtünmeyi azaltma gibi çeşitli avantajlar sunar.

FARKLI TİP GRESLERİN KARIŞTIRILMASI DOĞRU MU?

Farklı tipte gresler birbirleri ile karıştırıldığında etkileşime gireceği için gres kıvamının bozunmasına neden olabilir. Dolayısıyla gres performansını da önemli bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu sebeple sorunların ortaya çıkması olası bir durumdur.

PENETRASYON VE NLGI NE DEMEKTİR?

Penetrasyon gresin kıvamını belirten bir değerdir. Prosesteki devir sayısı, yağlama şekli ve periyodu, yük ve su altında çalışıp çalışmadığı, hangi sıcaklıkta kullanılacağı bilgileri doğrultusunda penetrasyon değeri seçilmelidir. Belirli bir miktar grese belirlenen yükseklikten konik bir metal ucun batırılmasıyla ifade edilir. NLGI ise penetrasyon değerine göre belirlenen sınıftır.

GRESLERİN RAF ÖMRÜ NE KADARDIR?

Greslerin raf ömrü genel olarak 2-3 yıl kadardır. Ancak gresin maruz kaldığı sıcaklık, muhafaza koşulları veya ambalajının açık olup olmaması gibi durumlar raf ömrünü ektileyebilmektedir.

GRESİ NERELERDE KULLANABİLİRİZ?

Sıvı yağ ile yağlamanın yapılamadığı her türlü yerde kullanımı mevcuttur. Özellikle rulman yataklarında kullanımı tercih edilmektedir.

DİŞLİ YAĞLARIN AMBALAJLARINDAKİ GL-1, GL-4 VE GL-5 NEYİ GÖSTERİR?

Otomativ dişli yağlarında API sınıflandırmasını tanımlar. API GL-1 sınıfına ait dişli yağlarında katık bulunmamaktadır. API GL-4 sınıfında GL-5 sınıfına göre katık oranı daha azdır. API GL-5’te aşırı basınç katığı kullanıldığı için API GL-4 tavsiye edilen yerlerde GL-5 kullanılmamalıdır. Aksi takdirde GL-5’te bulunan aşırı basınç katığı sarı metalleri aşındırabilir.

ANTİFİRİZ SADECE KIŞIN MI KULLANILMALI?

Antifiriz aracın soğutma sistemini oksidasyon ve aşınmaya karşı koruyan sıvıdır. Kış aylarında donmaya karşı direnç gösterirken, yaz aylarında aracın hararet yapmasını engeller. Bu sebeple antifirizin 4 mevsim su ile karıştırılarak kullanımı uygundur.

VİSKOZİTE NEDİR? VİSKOZİTE İNDEKSİ NEYİ GÖSTERİR?

Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Viskozite indeksi ise belirlenen iki sıcaklık arasında bir yağın sıcaklık değişimlerine karşı viskozitesinin değişimini gösteren ampirik bir birimdir. Yüksek viskozite indeksli bir yağda sıcaklık arttıkça viskozite daha az değişir.

PARLAMA VE AKMA NOKTASI NEDİR?

Akma noktası bir yağın belirli şartlar altında akıcılığını devam ettirdiği en düşük sıcaklık olarak tanımlanmaktadır. Parlama noktası ise ürünün hemen yüzeyinde hava ile tutuşabilir yeterli buhar çıkardıkları en düşük sıcaklıktır.

TAN VE TBN DEĞERLERİ NEYİ İFADE EDER?

TAN (toplam asit sayısı) yağın yapısındaki asidik bileşen miktarı tanımlayan değerdir. TBN (toplam baz sayısı) ise madeni yağdaki alkali madde miktarını tanımlar. Özellikle motor yağlarında, yanma sırasında ortaya çıkan asidik ürünleri nötralize etme gücünü belirtmektedir.

YOĞUNLUK NEDİR?

Birim hacim başına düşen kütle olarak tanımlanabilir. Birimi kg/m3 veya g/cm3’tür.

DAMLAMA NOKTASI NEYİ GÖSTERİR?

Gresin belirtilen standartlar altında yarı katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklık olarak ifade edilmektedir. Gresin ısı dayanımını gösteren en önemli parametrelerden biridir.